Hvor godt kender du Danmark?

…En statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv

“For at opnå dansk statsborgerskab skal ansøgeren fremover have bestået Dansk 2 og en
statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv,
som møder borgerne i et moderne samfund.”

 

 

 
Translate »