Hvor godt kender du Danmark?

Ny aflønning for de danske politikere

En del af lærematerialet til indfødsretsprøven omhandler det danske samfund og politisk historie. Det er særlig velkendt at de danske politikere har bedre løn- og pensionsvilkår end den normale gennemsnitsdansker. Nu vil politikerne tage disse vilkår op til revision og blive enige om fremtidige lønvilkår der ikke ligger så langt væk fra gennemsnitsdanskeren. Hvis du skal op til den kommende indfødsretsprøve kan det være en god idé at læse med hér.

Det er ikke første gang, at de danske politikere har diskuteret deres egne løn- og pensionsvilkår. I 2014 blev det også foreslået at forhandle disse vilkår, ikke desto mindre var der ikke enighed blandt partierne. Det kan være, at denne viden også er en del af indfødsretsprøvens læremateriale? Prøv eventuelt at tjekke det selv. 

 

Denne gang er det Socialdemokratiet og Venstre som nu er klar til at tage disse vilkår op til revision igen. Herunder kan du læse om nogle af partiernes meninger om lønnings- og pensionsvilkårene og det muligvis noget som du kan komme op i når du går til den kommende indfødsretsprøve. 

 

Det mener Socialdemokratiet

Socialdemokratiet ønsker at der skal skabes en bedre balance mellem arbejdsmarkedets vilkår og politikernes rammer og vilkår og især pensionerne er noget som ligger på dagsordenen. Socialdemokratiet mener, at det er en ulighed i demokratiet hvis politikerne har for lukrative vilkår i forhold til gennemsnitsdanskeren. 

 

Det mener Venstre

Politikerne mener at lønnen skal afspejle hvor mange timer man arbejder som politiker og den skal også være god nok til, at at flere vil gå ind i politik. Dog mener Venstre at pensionsordningen er ét af de vilkår som gerne skulle kunne forhandles. 

 

Det mener Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti mener ret enkelt, at politikernes pensionsordninger skal være på niveau med en almindelig arbejdsmarkedspension, altså den samme pension som en gennemsnitsdansker. Derudover mener Dansk Folkeparti ikke at der er nogen årsag til at politikerlønnen skal sættes op. 

 

Det mener SF

SF forsøger at samle et flertal for at ændre vilkårene for politikernes pensionsordning. De beskriver ordningen som lukrative pensionsvilkår og vil ligestille politikernes forhold med forholdene som gør sig gældende på den almindelige arbejdsmarked. 

 

Det mener Radikale Venstre

Radikale Venstre er enige i, at pensionsvilkårene er for anderledes sammenlignet med alle danskere på arbejdsmarkedet. 

 

Det mener Enhedslisten

Enhedslisten støtter op omkring en ændring af politikernes pensionsvilkår, da den afbøjer for langt fra gennemsnitsdanskerens. Enhedslisten mener ganske enkelt at det er helt og aldeles urimelige vilkår. 

 

Det mener De Konservative

De Konservative mener at pensionsordningen for de danske politikere er for lukrativ og skal ændres.

 

Det viser sig altså, at der er stor enighed blandt partierne på Christiansborg når det kommer til ændringen af pensionsordningen for de danske politikere. Dette kan være nyttig viden, når du står og skal op til indfødsretsprøven – måske får du et spørgsmål omkring denne ordning og hvis denne ordning træder i kraft én gang og for alle kan det betyde, at der kommer ny viden til indfødsretsprøvens læringsmateriale. 

 

Dette forslag ligger helt sikkert op til diskussion og der er stor mulighed for at du vil høre danskerne snakke om dette når du kører tog, handler ind eller sidder på café eller restaurant. De fleste danskere går meget op i politik og velfærdssamfundet og at der skal være lighed for alle danskere. Det kan også ses, da en stor del af indfødsretsprøvens læremateriale omfatter dansk politisk historie. Det er derudover meget velkendt, at politikerne på Christiansborg tjener mere end den normale gennemsnitsdansker og har en livslang pension, så der er en høj sandsynlighed for at politikerne denne gang ønsker at ændre på disse vilkår. 

 

Hvis du ønsker at bestå indfødsretsprøven, så kan du med god samvittighed skrive dig bag øret at politikernes løn- og pensionsvilkår kommer op til revision.

 

Hvornår blev politikernes pension- og lønningsvilkår først diskuteret? 

 1. I 2018.
 2. I 2005.
 3. I 2014.

 

Hvad mener SF?

 1. Vilkårene er tilfredsstillende.
 2. Vilkårene er for lukrative.
 3. Vilkårene er for dårlige.

 

Hvad mener Enhedslisten? 

 1. Vilkårene skal ikke ændres. 
 2. Vilkårene er ikke gode nok for politikerne.
 3. Vilkårene er for urimelige.

 

Hvad mener Socialdemokratiet? 

 1. Der er ulighed i demokratiet.
 2. Der er lighed i lønningsforholdene. 
 3. Der er en god balance imellem politikernes og danskernes løn- og pensionsvilkår. 

 

Hvem vil indkalde til forhandlinger om politikernes lønnings- og pensionsvilkår? 

 1. Socialdemokratiet og Venstre.
 2. Enhedslisten og SF.
 3. Dansk Folkeparti og De Konservative.

 

 
Translate »