Hvor godt kender du Danmark?

Sådan ansøger du om dansk statsborgerskab

Når statsborgerskabsprøven er overstået – sådan ansøger du om dansk statsborgerskab

Vi har skabt over 500 spørgsmål baseret på Danmarks officielle studieguide, "Folkestyre og hverdagsliv i Danmark" - 2014.Ifølge den danske grundlov er der kun én vej at gå, hvis du som udenlandsk statsborger ønsker at blive dansk statsborger: det skal foregå ved lov og vedtages af Folketinget.

I Danmark er det kun Folketinget som kan uddele statsborgerskab, og dette kan kun finde sted, hvis visse krav bliver overholdt af dig som ansøger. Ansøgningen starter hos Politiet, og går herefter videre til Justitsministeriet, og til sidst Folketinget.

Da det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige krav, har vi her på siden prøvet at samle den vigtigste information – så du kan komme i gang med at søge et dansk statsborgerskab.

Sådan sender du din ansøgning afsted

Når du har læst alle ovenstående krav igennem, og føler dig klar til at sende din ansøgning afsted, er det vigtigt at du afleverer den nødvendige dokumentation det rigtige sted.

 

VIGTIG: Ansøgning om dansk statsborgerskab skal ske digitalt. Fra den 1. april 2016 bliver det obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab og ved en anmodning om at få genoptaget en afslået ansøgning om dansk statsborgerskab. De nye regler betyder, at ansøgninger om dansk statsborgerskab ikke længere kan indgives til politiet, og at ansøgninger, der indgives til politiet den 1. april 2016 eller senere, vil blive afvist. Ansøgninger skal i stedet indgives digitalt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Den nye ordning træder i kraft den 1. april 2016 og gælder alle ansøgninger og anmodninger om genoptagelse af sager, der indgives fra den 1. april 2016. Ansøgninger, der er indgivet til politiet inden den 1. april 2016, vil blive behandlet efter de hidtidigt gældende retningslinjer. Den digitale selvbetjeningsløsning er tilgængelig på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside fra den 1. april 2016. Overgangen til digital selvbetjening er et element i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der blandt andet har til formål at effektivisere den offentlige sektor ved at introducere flere selvbetjeningsløsninger. For yderligere information kontakt: Indfødsretskontoret: 72 26 87 00 Kontoret kan kontaktes på hverdage mellem kl. 9 og 12, dog er der lukket for henvendelser om onsdagen, samt på helligdage.

 

Når du har udfyldt blanketten, eller er på vej ned til politistationen for at få det gjort, skal du huske at have følgende dokumentation med til Politiet:

Et gebyr på 1000 kroner, som du får tilbage hvis din ansøgning bliver accepteret og du modtager dit danske statsborgerskab

  • Kopi af dit pas
  • Kopi af din tidsubegrænsede opholdstilladelse
  • Original eller bekræftet kopi af din beståede statsborgerskabsprøve eller indfødsretsprøve
  • Udfyldt blanket om selvforsørgelse
  • Eventuel dokumentation for forældremyndighed, såfremt du har et mindreårigt barn med på ansøgningen

De originale dokumenter skal som udgangspunkt også medbringes på politistationen, så Politiet kan bekræfte at kopierne er som de skal være. Du får selvfølgelig lov til at beholde de originale dokumenter, så snart din ansøgning er sendt afsted.

Når du så har afleveret dokumentationen, går du og politibetjenten den sammen igennem, for at sikre at der ikke er fejl. Her kan du stille alle de spørgsmål du måtte have omkring din ansøgning. Politibetjenten sørger for at det hele er udfyldt korrekt, og sender herefter din ansøgning afsted til Justitsministeriet, som tager sig af din sag.

Sådan foregår behandlingen af din ansøgning i Justitsministeriet

Når din ansøgning er sendt afsted, er der ikke meget andet at gøre end at vente. Du har været gennem en statsborgerskabsprøve eller indfødsretsprøve, lært en helt masse om Danmark, og udfyldt de nødvendige papirer – resten er op til Justitsministeriet og Folketinget. Normalt vil din ansøgning blive behandlet alt efter hvornår den er modtaget, men der er undtagelser.

Statsløse og sårbare personer, for eksempel folk som er flygtet fra krigszoner, har som udgangspunkt en højere prioritet i forhold til deres ansøgning. Befinder du dig i dén kategori, vil din ansøgning om dansk statsborgerskab blive skubbet længere frem i køen af ansøgninger.

Hvis din ansøgning bliver godkendt

statsborgerskabsproevenNår Justitsministeriet har kigget på din ansøgning, og erklærer at du opfylder alle krav, vil du modtage et brev med posten, som forklarer at du er blevet optaget på Folketingets næstkommende lovforslag om indfødsret meddelelse. Dette er en proces som tager noget tid, og vil blive forklaret længere nede på denne side.

Hvis din ansøgning bliver afvist

Hvis en eller flere betingelser ikke er opfyldt, vil Justitsministeriet i første omgang se om der kan uddeles dispensation, så ansøgningen alligevel kan præsenteres til Folketinget. Er dette ikke muligt, vil du blive informeret i et brev, at det i øjeblikket ikke er muligt for dig at blive dansk statsborger. Du er selvfølgelig velkommen til at søge igen, så snart du kan opfylde de forskellige krav.

Sidste skridt på vejen – din ansøgning i Folketinget

Lovforslag om indfødsrets i Danmark bliver præsenteret af Justitsministeren to gange om året – i april og oktober. Den sidste og afgørende behandling af din sag tager cirka 2-3 måneder. I takt med at lovene omkring indfødsret i Danmark bliver ændret, – alt efter hvilke politikere og partier der sidder i Folketinget – vil Justitsministeriet holde øje med, om du og dine medansøgere stadig opfylder kravene til dansk statsborgerskab. Hvis ikke, vil du blive informeret omkring dette i et brev.

Når det nye lovforslag er vedtaget og trådt i kraft, vil du modtage et oplysningsskema, som skal udfyldes og sendes tilbage. Når skemaet er modtaget i udfyldt og korrekt stand, vil ministeriet sende dig dit spritnye bevis på dansk statsborgerskab med posten.

Et par ord til nye danske statsborgere, samt ansøgere som endnu ikke er nået i mål endnu

Hvis du før har brugt denne guide, og nu står i landet som dansk statsborger, vil vi ønske dig hjertelig tillykke. Har du endnu ikke ansøgt, eller er du af en eller anden grund blevet afvist, vil vi foreslå at du bare klør på – så længe du har den nødvendige dokumentation og viden der skal til, er du godt på vej til at blive dansk statsborger. Husk på at folk omkring dig – også dem som er ansvarlige for at behandle og videresende din ansøgning – gerne vil hjælpe dig. Hvis du er i tvivl om noget, må du endelig huske spørge dem, som før har været gennem processen, eller dem som arbejder med de mange ansøgninger. De har ofte gode råd til, hvordan du kommer gennem hele forløbet.

Du kan finde anden relevant information her på siden, som kan hjælpe dig godt på vej til at blive dansk statsborger. Vi har brugt rigtig mange timer på at samle så meget information omkring emnet som muligt; blandt andet ved hjælp af en lang guide, som kommer med gode tips til hvordan du gør dig mentalt klar til prøven.

 
Translate »