Hvor godt kender du Danmark?

Skole og Uddannelse

Skolegang og uddannelse er meget vigtigt i Danmark, alle danskere skal modtage en eller anden form for undervisning.

I denne artikel vil jeg se på vigtigste ting man skal huske om skole og uddannelse i Danmark.

Alle børn i Danmark skal gå mindst 10 år i skole. De fleste børn går i folkeskolen, som vare 10 år og er gratis for alle danskere.

Normalt i danske folkeskoler, er eleverne inddelt i forskellig klasser, med enten en eller flere klasselærere tildelt til hver klasse. Nogle gange skifter man lærer undervejs i skoletiden, men ofte har man den samme klasse lærer tilknyttet hele skolegangen. Det er klasselæreren som står for kontakten mellem skolen og forældrene.

Man bestemmer selv efter 9. Klasse om val vil tage 10. Klasse eller om man vil videre i uddannelsessystemet.

I Danmark er det populært at hvis man vil tage 10. Klasse, så tager man den på en efterskole.

På efterskoler bliver der ofte undervist i almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Men derudover bliver der også undervist i en række valgfrie fag, som ofte er mere kreative eller praktiske i natur. Fagene variere fra skole til skole, og man kan ofte finde efterskoler som er specialiseret i en speciel faggren.

I folkeskolen bliver der ofte undervist i dansk historie og andre samfundsfag, samt matematik og sprog. Ofte er de sprog der bliver undervist i engelsk og tysk. Det er undervisningsministeriet som beslutter hvilke mål der skal opnås med de enkelte fag. Derudover er det den enkelte lærer som beslutter hvordan undervisningsforløbet skal se ud.

I Danmark bliver karaktererne opdelt efter det der kaldes 7-trins-skalaen. Med andre ord så er er 7 forskellige karakterer som man kan modtage. Den bedste karakter man kan få er 12, mens den laveste karakter er -3, man skal minds have…. For at bestå. Denne karakter skala bliver brugt hele vejen igennem uddannelsessystemet, lige fra folkeskolen til universitetet.

Mindst en gang om året bliver forældrene indkaldt til en samtale med barnets lærere, disse møder hedder skole-hjem-samtaler. I den mindre klasser er eleverne ikke med, men ofte når børnene kommer i de større så bliver de inviteret med til møderne. På disse møder bliver der talt om hvordan barnet klare sig i skolen, både i de forskellige fag, men også hvordan det går sammen med de andre elever.

En anden form for møder der bliver holdt på enhver skole er klassemøder, eller forældremøder, disse møder holdes mindst en gang om året. På møderne fortæller klasselæreren om hvordan det går internt i klassen mellem de forskellige elever. Det er også på disse møder at man diskutere forskellige regler som skal gælde i klassen.

Er du klar til statsborgerskabsprøven? Dette online træningsprogram hjælper dig med at bestå det.

Er du klar til statsborgerskabsprøven? Dette online træningsprogram hjælper dig med at bestå det.

 

 
Translate »