Hvor godt kender du Danmark?

Mæslingeudbrud

Har vi nogle smitsomme sygdomme i Danmark? Ja, det har vi og vi har også vaccinationer mod dem.

Det er forældrenes valg om et barn skal vaccineres eller ej, og en aktuel og  sygdom der er værd at kende når du går op til en test i dansk indfødsret, er mæslinger.

Mæslinger er den mest smitsomme sygdom vi kender til i Danmark. Den er luftbåren hvilket betyder at hvis du passerer en smittebærer på gaden, kan du blive smittet.

Influenza, som er den mest udbredte virus, er for eksempel ikke luftbåren. Den kræver fysisk kontakt for at blive overført. Smitten kan ske ved at nogen nyser dig i hovedet, eller du rører ved sekret fra en der er smittet.

Mæslingeudbruddet har bredt sig til hele Europa og indtil videre er der registreret 13 dødsfald, på grund af influenza i Europa.

Der er registreret mæslinger hos  små børn i Danmark men ingen dødsfald de seneste år. Danmark har status som havende elimineret mæslinger. Dette betyder at minimum 95% af alle børn under 1 år får 2 MFR -vacciner mod mæslinger, og dermed er resistente resten af livet.

Grunden til man er så obs på mæslinger i Danmark , og det har fyldt en del i medierne, er både for at opretholde elimineringsstatussen men også fordi der er kommet en ny tendens blandt førstegangsforældre, hvor de vælger at ikke lade deres børn vaccinere med paraply vaccinen i 15 måneders alderen.

Forældrene mener at det et sundere og mere naturligt at lade børnene få sygdommene og  udvikle immunsystemet selv.

Så hav dine vacciner på plads inden din indfødsret test, så du ikke får mæslinger undervejs.

 
Translate »