Hvor godt kender du Danmark?

Indfødsretsprøve afløses af statsborgerskabsprøve

Herudover bebuder regeringen et forslag, der bemyndiger “justitsministeren til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve.” Samtidig vil regeringen afskaffe den nuværende indfødsretsprøve.

 
Translate »