Hvor godt kender du Danmark?

Land og befolkning

Kapitel 1

Introduktion

Danmark ligger i den nordlige del af Europa og er en del af Skandinavien, der også omfatter Norge og Sverige. Norge ligger nord for Danmark, og Sverige ligger nordøst for Danmark. Syd for Danmark ligger Tyskland og Polen.

Færøerne og Grønland er med i det danske rigsfællesskab. Befolkningerne på Færøerne og i Grønland regulerer i høj grad deres samfund selv inden for rammerne af den færøske hjemmestyreordning og den grønlandske selvstyreordning. Færøerne og Grønland har deres egne demokratiske forsamlinger.

Samtidig er færinger og grønlændere danske statsborgere og vælger repræsentanter til Folketinget i Danmark. Der vælges to medlemmer på Færøerne og to medlemmer i Grønland.

Danmarks geografi

Antique Map of DenmarkDanmark er geografisk et lille land. Dets areal er kun på lidt mere end 43.000 km2, når man ikke regner Grønland og Færøerne med.

Danmark består af halvøen Jylland og over 400 større og mindre øer. Den største ø er Sjælland, og Fyn er den næststørste ø.

Det største farvand omkring Danmark er Nordsøen, som i Danmark også kaldes for Vesterhavet. Nord for Danmark ligger Skagerrak. Sydøst for Skagerrak og nord for Sjælland og Fyn ligger Kattegat. Farvandet mellem Jylland og Fyn hedder Lillebælt, mens farvandet mellem Fyn og Sjælland hedder Storebælt. Farvandet mellem Sjælland og Sverige hedder Øresund.

Danmark er et fladt land uden bjerge. Det højeste geografiske punkt i Danmark ligger godt 170 meter over havets overflade. En stor del af landet er dækket* af marker.

Danmarks befolkning

Der bor ca. 5,6 millioner mennesker i Danmark. Af dem er ca. 550.000 (10 %) indvandrere eller efterkommere*. De fleste mennesker bor i byerne. Hovedstaden København er den største by og ligger på Sjælland. I København bor der ca. 600.000 mennesker. I Hovedstadsområdet (København og området omkring København) bor der ca. 1,7 millioner mennesker.

Den næststørste by er Århus, som ligger i Jylland. Byen har
ca. 250.000 indbyggere. Den tredjestørste by i Danmark er Odense på Fyn med ca. 170.000 indbyggere. Den fjerdestørste by er Aalborg, som ligger i Nordjylland og har lidt over 100.000. Og Esbjerg i Vestjylland er den femtestørste by med ca. 70.000.


 

 

 

 
Translate »